calmerIT- din personliga strateg

strategI
DESIGN/Arkitekt
ERFARENHET
MANAGEMENT

Erfarenhet & kunskap

För en lyckad leverans och effektiv förvaltning så krävs att det är gjort korrekt från början - tillsammans! Nät/infrastruktur, identitet och behörighet, hosting (onprem, cloud, hybrid?), applikationsdistribution etc har alla sin roll! Jag hjälper er att skapa gemensamma mål där varje komponent/verksamhet har sin tydliga roll och uppgift.

KONTAKTA MIG

Jag kan ta uppdrag via

Support Direkt

Varför anlita calmerIT?

Ring mig så tar vi ett snack om hur jag kan hjälpa er!
calmerIT, Claes Kalmertun

Article evident arrived express highest men did boy. Mistress sensible entirely am so. Quick can manor smart money hopes worth too. Comfort produce husband boy her had hearing.

Region Skåne

Article evident arrived express highest men did boy. Mistress sensible entirely am so. Quick can manor smart money hopes worth too. Comfort produce husband boy her had hearing.

Region Stockholm

Article evident arrived express highest men did boy. Mistress sensible entirely am so. Quick can manor smart money hopes worth too. Comfort produce husband boy her had hearing.

Stockholm Stad

Tack till mina återkommande kunder!