En historia från verkligheten -

En torsdag blev det kvällspasset för att hjälpa en kund med att pakettera och supporta SCCM. Kunden hade nästan ett omöjligt projekt att driva i hamn med ett väldigt kort tidsfönster på tre veckor. Helt omojligt!

Inte alls!
Man blir lätt meddragen i kundens engagemang och målmedvetenhet. Ännu roligare är det när kunden lyckas implemetera SCCM och installera om alla sina PC på tre veckor. Grattis till alla involverade!

Intresserad av mer information om hur vi lyckades - kontakta oss så berättar vi mer!