Vi är calmer IT - testa oss!

Vi har över 10 års erfarenhet från stora projekt och har byggt lösningar i alla storlekar.
Sätt oss på prov - vi tar utmaningen!

Claes Kalmertun

Claes Kalmertun

Grundare/Ägare

Emilio Salvadores

Emilio Salvadores

Applikationsspecialist

calmer IT är ett nytt företag - men vår personal har många års erfarenhet av att hjälpa stora företag att automatisera och effektivisera hanteringen och administrationen av PC och applikationer.

Vår expertis ligger inom området Application Management där vi speciliserar oss på pakettering och administration av applikationer och administration av PC och applikationer. Med vår nya tjänst får ni full kontroll över alla kostnader kring leasing av PC inklusive appllikationer.

Vi har över 10 års erfarenhet av produktionsdrift i Active Directory (AD) och att bygga säkra och stabila IT-miljöer. Vi hjälper er kring Systemcenter Configuration Manager (SCCM) som är Microsofts slagskepp när det gäller OS och installation av applikationer.


Våra partners